Yvette Grootjans

Yvette Grootjans (zij/haar) is PhD kandidaat bij het GUTS consortium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de hersenontwikkeling en mentale gezondheid van jongeren. Yvette werkt mee aan het grootschalige GUTS onderzoek waarbij een grote groep Rotterdamse jongeren 10 jaar lang worden gevolgd. Yvette hoopt met haar onderzoek meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van mentale gezondheidsproblematiek tijdens de puberteit. Hierbij kijkt zij naar verschillende factoren, waaronder individuele, sociale en neurocognitieve factoren.