Vragen over mentale gezondheid

We kunnen ons voorstellen dat leraren, ouders of kinderen vragen hebben over mentale gezondheid na onze lessenserie. Er zijn verschillende opties:

– Zorgen bespreken met de intern begeleider op school

– Klachten bespreken met de huisarts

– Kinderen kunnen ook altijd de kindertelefoon bellen (0800-0432)