Reshmi Marhe

Reshmi Marhe (zij/haar) is universitair docent Klinische (Forensische) Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij richt zich in haar onderzoek vooral op verslaving en crimineel gedrag. Dit gaat vaak hand in hand en dat maakt het vaak ook complex om te behandelen. In haar werk kijkt ze naar psychologische, sociale en neurocognitieve voorspellers van behandeluitkomsten bij jongvolwassenen met multi-problematiek, zoals verslaving, depressie, antisociaal gedrag, het hebben van een justitieel verleden, maar ook problemen met financiën en dagbesteding. Daarnaast is Reshmi hoofd van het Healthy Start ambitieproject “Aanpak Jeugdcriminaliteit en Verslaving” en geeft ze les in het Masterprogramma ‘Forensic and Legal Psychology’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.