Minita Franzen

Minita Franzen (zij/haar) is universitair docent Klinische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op het meten, voorspellen en behandelen van langdurige rouw en van (sociale) angst. Hiervoor maakt ze gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, waaronder vragenlijsten via smartphones (Experience Sampling Methods) en Virtual Reality. Ze is ook betrokken bij onderzoek naar suïcidepreventie bij studenten en de ontwikkeling van lessenseries voor kinderen en adolescenten over angst. Haar promotieonderzoek ging over interpersoonlijke kenmerken van mensen met pestervaringen en hun verhoogde risico op het ontwikkelen van depressie. Minita is een clinicus opgeleid in cognitieve gedragstherapie en heeft gewerkt met volwassenen met verschillende klachten (bijvoorbeeld (sociale) angst, depressie, paniek en trauma). Ze superviseert ook onderzoeksprojecten van GZ-psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog.