Erasmus universiteit

Meer informatie

De “Wat gebeurt er in mijn hoofd?”-lessenserie bestaat uit 3 lessen van ongeveer 30 minuten. Elke les bestaat uit 3 video’s en bijbehorende opdrachten:

Voorkennis-activerende activiteit

Video 1

Introductie

Video 2

Onderzoek

Video 3

Toepassing

Verwerkingsopdracht

Angst & het brein

[link naar lerarenhandleiding]

Teken waar mensen bang voor kunnen zijn

Iedereen is weleens bang

Wat gebeurt er in de hersenen?

Wat kan je doen als je bang bent?

  • Drama-opdracht: emoties uitbeelden
  • Emotie-doorgeef-spel
  • Filosofisch gesprek over het teveel hebben van emoties
Concentratie

[link naar lerarenhandleiding]

Maak een video of moodboard over wanneer je je goed kunt concentreren

Wat is concentreren en waarom lukt het niet altijd?

Wat gebeurt er als je veel last hebt van concentratie?

Hoe kan jij je goed concentreren?

  • Onderzoek hoe jullie concentreren makkelijker kunnen maken in de klas
  • Gymles over yoga

Eten & bewegen

[link naar lerarenhandleiding]

Houd een eet- en beweegdagboek bij

Beïnvloedt trek je schoolwerk?

Beïnvloedt bewegen je schoolwerk?

Van onderzoek naar jou – hoe kan je dit gebruiken?

  • Onderzoek: is rekenen makkelijker na bewegen?
  • Poster maken om gezond eten of bewegen te promoten bij leerlingen op school

De “Wat gebeurt er in mijn hoofd?” lessenserie sluit aan bij “Natuur, Mens en Techniek” kerndoel 34: “De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische

gezondheid van henzelf en anderen” (SLO [Stichting Leerplanontwikkeling] in opdracht van OCW; SLO, 2020).

Tijdens de les

De lessen zijn ontworpen in samenwerking met leraren en het doel is dat leraren zo min mogelijk hoeven doen. De kinderen worden door de onderzoekers aan het werk gezet in de video’s en er zijn duidelijke instructies voor de start/tussen/eind-opdrachten.

Er zijn een aantal keuzes voor u als leraar, bijvoorbeeld een keuze doorgeven door naar de ene/andere kant van het lokaal te lopen of door de ene/andere hand op te steken. Dit hangt af van de sfeer in de klas en dat kunt u het beste inschatten. We hebben deze keuzes duidelijk aangegeven in de video’s en de lerarenhandleiding.

Misschien vindt u het leuk om input te vragen van de kinderen via mentimeter. We hebben alvast slides gemaakt voor elk van de lessen, maar dit is niet noodzakelijk.

Feedback

We horen heel graag wat u en uw klas vonden van onze lessenserie via het onderstaande feedbackformulier. U kunt ons ook mailen op: emailadres-lessenserie