Anita Harrewijn

Anita Harrewijn (zij/haar) is universitair docent Klinische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van angst bij kinderen. Hoe komt het dat het ene kind veel last heeft van angst en het andere kind niet? Anita onderzoekt verschillende factoren die hier een rol bij kunnen spelen, zoals eigenschappen van het kind zelf, hersenontwikkeling, en de positieve invloed van leeftijdsgenoten, ouders en leerkrachten. Anita geeft ook les in de bachelor en master Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ten slotte is zij erg enthousiast over wetenschapscommunicatie: ze vertelt graag over haar onderzoek op scholen en aan leraren. Dat is de reden dat zij deze lessenserie heeft gelanceerd.