Wat gebeurt er in mijn hoofd?

Deze online lessenserie voor groep 6 t/m groep 8 gaat over mentale gezondheid en het brein. We vinden het belangrijk dat kinderen meer weten over angst, concentratie, eten en bewegen. In deze lessenserie leren kinderen bijvoorbeeld dat iedereen weleens bang is, hoe eten en bewegen je schoolwerk beïnvloeden en wat je kunt doen als je last hebt van concentratieproblemen. Wij zijn onderzoekers, dus we leggen ook uit hoe wij dit bestuderen, zodat de kinderen tegelijkertijd een beter beeld krijgen van de wetenschap. De lessen zijn op zichzelf staand, maar kunnen ook een mooie introductie zijn als er een wetenschapper in de klas komt!

De “Wat gebeurt er in mijn hoofd?” lessenserie bestaat uit 3 lessen van ongeveer 30-45 minuten (“Bang zijn & het brein”, “Concentratie” en “Eten & bewegen” – zie de tabbladen). Elke les bestaat uit 3 video’s en bijbehorende opdrachten. De lessen zijn ontworpen in samenwerking met leraren en leerlingen.

De “Wat gebeurt er in mijn hoofd?” lessenserie sluit aan bij “Natuur, Mens en Techniek” kerndoel 34: “De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen” (Stichting Leerplanontwikkeling in opdracht van OCW, 2020).

Het idee van deze lessenserie is dat leraren zo min mogelijk hoeven doen. De kinderen worden door de onderzoekers aan het werk gezet in de video’s en er zijn duidelijke instructies voor de start/tussen/eind-opdrachten. 

Voor een aantal opdrachten is het aan u als leraar om te bepalen hoe u de opdrachten laat uitvoeren. Bijvoorbeeld, als de kinderen een keuze moeten maken, kan u ervoor kiezen dat ze hun hand wel/niet opsteken of ze kunnen aan de ene/andere kant van het lokaal gaan staan. Dit hangt af van de sfeer en ruimte in de klas en dat kunt u het beste inschatten. We hebben deze keuzes duidelijk aangegeven in de video’s en de lerarenhandleiding.

Wie zijn wij

Wij zijn onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en een leraar van Openbare Basisschool De Tandem in Oud-Beijerland (Scholengemeenschap de Hoeksche School).

Missie

Wij willen basisschoolleerlingen leren over mentale gezondheid en gedrag en hen in contact brengen met wetenschap. Wij doen dit om:

  • Nieuwsgierigheid te prikkelen en kinderen in contact brengen met wetenschappelijke rolmodellen.
  • Kinderen in hun kracht te zetten door hen meer inzicht geven in gevoelens en gedrag van zichzelf en anderen en leren hoe ze ermee om kunnen gaan.
  • Wetenschap dichter naar de maatschappij te brengen.

Onze boodschap

  • Verschillen in gedrag en gevoelens tussen kinderen zijn heel goed en normaal. Iedereen is bijvoorbeeld weleens bang, maar op verschillende momenten.
  • Iets is pas een probleem als je er zelf last van hebt. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld zoveel moeite met concentreren dat school heel lastig is.
  • We geven tips die kinderen zelf kunnen toepassen.

Vragen of feedback?

4 + 10 =